СМЕСИТЕЛЬ-ГОМОГЕНИЗАТОР ТИПА MZUTL 50

1 099,00 

Смеситель типа MZUTL 50 предназначен для производителей фармацевтической и косметической промышленностей, выпускающих короткие серии препаратов. Рабочий объем установки в пределах 30-50 литров является наиболее существенным при производстве препаратов из дорогого сырья, а также при частой смене ассортимента продукции (низкие послепроизводственные потери и короткое время подготовки установки при частой смене продукта).

Конструкция установки создана с сохранением переноса масштаба главных параметров работы, т.е. принципов и особенностей строения емкости, параметров работы гомогенизатора и якорной мешалки (одинаковое значение параметров линейной скорости), а также параметров циркуляции продукта во внешнем контуре by-pass, что обеспечивает перенос масштаба согласно системе scaling-up отработанной в лаборатории рецептуры на производственные масштабы.

характеристика

Mieszalnik homogenizujący MZUTL 50C umożliwia przeprowadzenie procesów technologicznych w szerokim zakresie:
 • płynna regulacja obrotów mieszadła kotwicowego do 2,5 m/s z blachami kierunkowymi i dwu kierunkowymi zgarniaczami produktu
 • płynna regulacja obrotów cztero-grzebieniowego homogenizatora w zakresie do 30m/s
 • oprzyrządowanie podnoszenia pokrywy wraz z mieszadłem
 • płynna regulacja temperatury produktu i płaszcza
  • funkcja nastawy max./min. temperatury produktu i płaszcza
  • funkcja nastawy delta temperatury produktu-płaszcz
  • regulacja tempa grzania/chłodzenia
  • histereza temperatury produkt/płaszcz
 • sterowanie wartością podciśnienia w zbiorniku z autonomiczną pompą próżniową z funkcja histerezy
 • opcjonalne drogi zaworowe wprowadzania komponentów procesowych
 • zasysanie bezpośrednio w uzębienie homogenizatora
  • zasysanie nad homogenizator do wnętrza zbiornika
  • zasysanie w dolny by-pass pod lustro produktu
  • zasysanie w obieg cyrkulacji by-pass
  • zasysanie pod lustro produktu przez pokrywę
  • dozowanie małych ilości komponentów płynnych przez króciec w pokrywie
 • logowanie / dostęp do sterowania i zarządzania, kalibracja parametrów systemowych wraz z archiwizacją parametrów pracy z przebiegu procesu zgodnie z wytycznymi GMP GAMP Annex 11
 • podgląd parametrów pracy i diagnoza systemu on-line poprzez sieć ethernet
 • podgrzewany by-pass ułatwiający pracę z produktami o dużej zawartości komponentów woskowych